top of page
Search

GALWAD '22 - The Future Is Calling


September 2022. A storm breaks. Time bends. Present meets future, and 2052 gets in contact. Will you be watching? Image courtesy of GALWAD 2022

We’re excited for GALWAD – a story that will be told in real-time over seven days online, on TV, live from Wales from 26 September – 2 October.
The story will be live streamed throughout the week before culminating in a four-hour takeover of Sky Arts on 2 October.
GALWAD has partnered with Sky Arts to bring audiences a ground-breaking new kind of storytelling unlike anything seen before.

Wales has a celebrated history of creating outstanding site-specific theatre, film, TV production, contemporary dance and music with GALWAD bringing these together at a scale that takes audiences across Wales, from Swansea Bay to the hills of Blaenau Ffestiniog.

Over 200 artists and creatives from Wales will bring the story to life supported by an outstanding cast that combines established talent such as Alexandria Riley, Nitin Ganatra and Rhodri Meilir with a dynamic Welsh young cast

MEET THE CAST AND CREATIVES, including Matsena Productions own Anthony Matsena who is Lead Choreographer for this epic new project > www.galwad.cymru/team

We can't wait to see Anthony's work take to screens across the nation when GALWAD takes over Sky Arts on Sunday 2 October!

__

MAE’R DYFODOL YN GALW.

Medi 2022. Mae storm yn torri. Mae amser ar chwâl. Mae’r presennol yn cwrdd â’r dyfodol, ac mae 2052 yn cysylltu. Fyddwch chi’n gwylio?

Mae GALWAD yn stori sy’n cael ei hadrodd mewn amser real dros gyfnod o saith niwrnod ar-lein, ar y teledu, yn fyw o Gymru rhwng 26 Medi a 2 Hydref.
Bydd y stori’n cael ei ffrydio’n fyw drwy gydol yr wythnos cyn cyrraedd pen y daith a darlledu am bedair awr ar Sky Arts ar 2 Hydref.

Mae GALWAD wedi ffurfio partneriaeth â Sky Arts i ddod â math newydd arloesol o adrodd straeon i gynulleidfaoedd, yn wahanol i unrhyw beth a welwyd o’r blaen.

Mae gan Gymru hanes nodedig o greu cynyrchiadau theatr safle-benodol, ffilmiau, cynyrchiadau teledu, dawns gyfoes a cherddoriaeth. Mae GALWAD yn dod â’r rhain at ei gilydd ar raddfa sy’n mynd â chynulleidfaoedd ledled Cymru, o Fae Abertawe i fryniau Blaenau Ffestiniog.

Bydd 200 o artistiaid a phobl greadigol o Gymru yn dod â’r stori’n fyw gyda chast arbennig sy’n cyfuno talent brofiadol fel Alexandria Riley, Nitin Ganatra a Rhodri Meilir gyda chast ifanc deinamig o Gymru.

CWRDD Â’R CAST A’R BOBL GREADIGOL > www.galwad.cymru/team
SUT I WYLIO > www.galwad.cymru/watch

----

Read the full press release from GALWAD :

GALWAD July '22 - ENGLISH
.pdf
Download PDF • 4.37MB

GALWAD July '22 - CYMRAEG
.pdf
Download PDF • 4.36MB

Comments


bottom of page